عملیات تأمین برق بلوارهای پیام و شهید سلیمانی قبل از پایان سال جاری آغاز میگردد.
عملیات تأمین برق بلوارهای پیام و شهید سلیمانی قبل از پایان سال جاری آغاز میگردد.
روشنایی معابر شهرستان قابل قبول نبوده و باید به قید فوریت این مشکل مرتفع گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چهار باغ، صبح روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۹۹ به دستور فرماندار شهرستان جلسه ای به قید فوریت با حضور آقای شقاقی شهر معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق استان البرز، آقای شاه محمدی شهردار چهارباغ و آقای خرد پیشه رئیس اداره برق منطقه برگزار گردید تا پیرو جلسات قبلی موانع پیش رو برای رفع مشکل تأمین برق معابر شهرستان بررسی و مرتفع گردد.
در این جلسه شمیرانی تأکید کرد وضعیت روشنایی خیابان ها و معابر شهرستان به هیچ عنوان مناسب نبوده و این موضوع عدم رضایت شهروندان را به همراه داشته و فرمانداری نیز خود را مکلف به پیگیری مطالبات مردم میداند و حل معظل روشنایی معابر شهرستان از اولویت های برنامه کاری فرمانداری می باشد.
در این جلسه با دستور فرماندار مقرر گردید شهرداری چهارباغ ظرف مدت یک هفته با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نسبت به تأمین بلوک های بتنی پیش ساخته پایه های روشنایی جهت نصب در بلوار پیام اقدام نماید، همچنین مصوب گردید اداره برق شهرستان ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ جلسه عملیات اجرایی تأمین روشنایی بلوار شهید سلیمانی را آغاز نماید. اداره برق مکلف شد نسبت به معرفی پیمانکار واجد شرایط به شهرداری جهت اجرای پروژه تأمین برق بلوار پیام اقدام نماید.
در پایان جلسه شمیرانی تمام دستگاه ها را ملزم به اجرای تعهدات در زمان مقرر دانست و افزود: قطعاً فرمانداری پیگیر روند اجرای مصوبات جلسه در زمان مشخص شده خواهد بود و کوتاهی احتمالی در اجرای مصوبات را نخواهد پذیرفت.