دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ | 25 رجب 1442
اثر جهانی “بندمیزان” شوشتر زیر آب رفت ۰۲ آذر ۱۳۹۹

اثر جهانی “بندمیزان” شوشتر زیر آب رفت

افزایش دبی رودخانه کارون موجب شد تا اثر تاریخی و ثبت جهانی “بند میزان” در شهرستان شوشتر زیر آب برود.