دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ | 25 رجب 1442
حضور جهادی بسیج و کادر درمان در طرح شهید سلیمانی/ منازل خراسان جنوبی پایگاه سلامت می‌شوند ۲۱ آذر ۱۳۹۹

حضور جهادی بسیج و کادر درمان در طرح شهید سلیمانی/ منازل خراسان جنوبی پایگاه سلامت می‌شوند

طرح شهید سلیمانی با همت بسیج و کادر درمان در خراسان‌جنوبی در حال اجرا است و همه مردم از نظر بیماری کرونا مورد غربال‌گری قرار می‌گیرد.