دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ | 25 رجب 1442
شهردار ارومیه توسط «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بازداشت شد ۲۲ دی ۱۳۹۹

شهردار ارومیه توسط «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بازداشت شد

در ادامه دستگیری ‌ها در شهرداری ارومیه محمد حضرت پور شهردار ارومیه توسط «سربازان گمنام امام زمان(عج)»بازداشت شد. در هفته‌های گذشته نیز چندنفر از کارکنان شهرداری توسط «سربازان گمنام امام زمان (عج)» بازداشت شده‌ بودند.