دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ | 25 رجب 1442
دانش آموزان بویر احمدی در کوه‌ها به دنبال اینترنت می‌گردند ۲۲ آذر ۱۳۹۹
برای اتصال به شبکه شاد

دانش آموزان بویر احمدی در کوه‌ها به دنبال اینترنت می‌گردند

انتشار عکسی از یک کلاس درس در بلندای کوه‌ها درحالی‌که تعدادی از دانش آموزان شال و کلاه کرده و بر روی تخته‌سنگ‌ها مشغول درس خواندن هستند چند روزی است که دوباره شبکه شاد و اینترنت و امکانات روستایی را بر سر زبان‌ها انداخته است.