یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ | 17 رجب 1442
کشتی مورد بی توجهی قرار گرفته است ۱۰ دی ۱۳۹۹

کشتی مورد بی توجهی قرار گرفته است

رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشتی به عنوان هویت ملی ما در چند سال اخیر مورد بی مهری و بی توجه ای قرار گرفته است.