چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442
حمایت از تولید کلید واژه پیام در سال مانع زدایی ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

حمایت از تولید کلید واژه پیام در سال مانع زدایی

- مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام البرز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها گفت: حمایت از تولید و مانع زدایی با هدف رونق ، اشتغال زایی و توسعه هر چه بیشتر تولیدات داخلی رویکرد اصلی ما در سال ١٤٠٠ است.