یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ | 17 رجب 1442
موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ۰۹ آذر ۱۳۹۹

موافقت مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

نمایندگان مردم در مجلس با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها موافقت کردند.