چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443
حزب، قلبی که این روزها ضربان ندارد ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

حزب، قلبی که این روزها ضربان ندارد

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: احزاب در ایران بیش از آنکه پایگاه مردمی داشته باشند، در جست‌وجوی پایگاه‌هایی در نظام حاکمیت هستند. به‌این‌ترتیب است که احزاب اغلب در یک ون یا حداکثر اتوبوس جا می‌شوند.

پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
صدسالگی کودتای سیاه سوم اسفندماه

پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت

دکتر محسن سلگی - این روزها سلطنت طلبان و برخی ایران باستان گرایان که از ایران باستان چیزی جز چند جمله کوروش نمی دانند و حتی مهمترین کتاب درباره او یعنی سیروپدیا یا کوروش نامه سردار یونانی گزنفون را هم نخوانده اند در مدح برنامه توسعه رضا شاه می گویند.