سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 30 رمضان 1442
  • پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

    صدسالگی کودتای سیاه سوم اسفندماه
    پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت

    دکتر محسن سلگی - این روزها سلطنت طلبان و برخی ایران باستان گرایان که از ایران باستان چیزی جز چند جمله کوروش نمی دانند و حتی مهمترین کتاب درباره او یعنی سیروپدیا یا کوروش نامه سردار یونانی گزنفون را هم نخوانده اند در مدح برنامه توسعه رضا شاه می گویند.

چیزی یافت نشد !