۲۵ هزار و ۴۶۰ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی استان قزوین قرار دارند
۲۵ هزار و ۴۶۰ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی استان قزوین قرار دارند

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین گفت: ۲۵ هزار و ۴۶۰ معلول تحت پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی استان قزوین قرار دارند.

به گزارش وکیل ملت، راحله جاتن با تشریح فعالیتهای ۹ ماهه امسال اظهارداشت: بر اساس اهداف استراتژیک سازمانی و به منظور توسعه خدمات، افزایش اشتغالزایی و رقابت در فعالیت های تخصصی، اقدامات قابل توجهی برای ایجاد و توسعه مراکز غیر دولتی توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، انجام شده و  همچنان بر اساس نیاز جامعه و تعداد بالای افراد پشت نوبت خدمات و متقاضیان در حال گسترش است.

وی اضافه کرد: مراکز خدمات روزانه و شبانه روزی با ارائه خدامات توانبخشی در منزل و جامع به گروههای هدف خدمت رسانی می کنند و نیازهای مراقبتی، بهداشتی و درمانی بیماران روانی مزمن از طریق ایجاد توسعه و ارتقاء خدمات در مراکز شبانه روزی درمان و توانبخشی، مراکز  ارائه خدمات مراقبت در منزل و خانه های نیمه راهی بیماران روانی مزمن تامین می شود.

جاتن تصریح کرد: سازمان بهزیستی در حمایت از بخش خصوصی و افراد نیازمند و آسیب دیده یارانه هایی را به صورت ماهیانه به این مراکز پرداخت می کند.

بهزیستی

وی گفت: با افزایش مراکز شبانه روزی توانبخشی اعم از مراقبتی و شبانه روزی، روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی، مراقبین در منزل به تعداد ۵۶ مرکز در حال حاضر به ازای هر نفر در این مراکز ۹۲۴ هزار تومان یارانه دولتی به مراکز شبانه روزی پرداخت می کند.

فعالیت ۲۶ مرکز توانبخشی روزانه در استان

جاتن اضافه کرد در حال حاضر ۸ مرکز نگهداری سالمندان به ظرفیت ۴۱۰ نفر، معلولان ذهنی کمتر و بالای ۱۴ سال به تعداد هشت مرکز به ظرفیت ۳۷۰ نفر، تعداد ۲ مرکز جسمی حرکتی به ظرفیت ۹۰ نفر، خانه کوچک معلولان ذهنی و خانه های حمایتی سالمندان و افراد روانی به تعداد ۳ مرکز با ظرفیت ۳۰ نفر، مرکز نگهداری روانی مزمن به تعداد ۵ مرکز با ظرفیت ۳۲۰ نفر و در مجموع ۲۶ مرکز با ظرفیت ۱۲۲۰ نفر در استان فعال هستند.

وی اظهارداشت: در مراکز توانبخشی روزانه به ازای هر نفر مبلغ ۶۲۷ هزار تومان پرداخت می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین گفت: همچنین ۴ مرکز سالمندان با ظرفیت ۲۰۰ نفر، تعداد ۷ مرکز نگهداری افراد معلول ذهنی با ظرفیت ۳۴۰ نفر، تعداد ۵ مرکز جسمی، حرکتی با ظرفیت ۵۰۰ نفر، یک مرکز روانی به ظرفیت ۵۰ نفر، دو مرکز ضایعه نخاعی به ظرفیت ۱۰۰ نفر، یک مرکز نگهداری کودکان ناشنوا و کم شنوا به ظرفیت ۵۰ نفر و یک مرکز اتیسم به ظرفیت ۵۰ نفر در مجموع ۲۱ مرکز شبانه روزی به ظرفیت ۱۰۹۰ نفر در استان فعالیت می کند.

وی بیان کرد: در مراکز ویزیت در منزل ۲۳۰ هزار تومان و مراقبین در منزل ۵۶۰ هزار تومان برای هر نفر در ماه پرداخت می شود که در حال حاضر دو مرکز مراقبین در منزل داریم که ظرفیت اسمی آنها ۲۴۰ نفر است و دو مرکز تولیدی حمایتی هم به ظرفیت ۹۰ نفر فعال است که به ازای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان از سوی بهزیستی پرداخت می شود.

جاتن گفت: در راستای اجرای سیاستهای راهبردی سازمان و ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور تامین خدمات توانبخشی و حمایتی مورد نیاز این عزیزان با هدف تامین حداقل های معیشتی افراد دارای معلولیت اقدامات حمایتی همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: به منظور کمک به سالمندان و بیماران روانی مزمن و توانمند سازی گروه های هدف و نیز کمک به بهبود کیفیت زندگی این افراد از سوی بهزیستی استان کمک هزینه معیشت پرداخت می شود که در حال حاضر ۲۳ هزار و ۳۳۵ نفر از این افراد تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

جاتن با اشاره به  سایر حمایت های مستمر بهزیستی از افراد تحت پوشش اظهارداشت: پرداخت حق پرستاری ماهانه ۵۴٠ هزار تومان به ۴۵۲ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی و یارانه ۵۴٠ هزار تومانی ماهانه بابت حق پرستاری خانواده محور به تعداد ۴۵۹ نفر از دیگر اقدامات بهزیستی استان قزوین است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین یادآورشد:  حمایت های تحصیلی از دانش آموزان و دانشجویان، برقراری بیمه پایه، مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین، کمک به  ایاب و ذهاب، معافیت سربازی و تهیه پلاک ویژه خودرو معلولین از سایر موضوعاتی است که اداره بهزیستی با تخصیص اعتبارات مناسب توجه ویژه ای به تامین آن دارد.

معلول 66

وی گفت: افزایش پوشش صد درصدی افراد دارای معلولیت ساکن روستا  در برنامه  توانبخشی مبتنی بر جامعه هدف گذاری شده که در این راستا  ۷۷۶۰ نفر تحت پوشش قرار دارند.

جاتن در ادامه به سایر خدمات ارائه شده به معلولان تحت پوشش بهزیستی اشاره کرد و یادآورشد: واگذاری ۶۱۵۱ فقره از پرونده های توانبخشی،  ۹ مورد نظارت بر عملکرد موسسات مردم نهاد، انجام ۳۲ مورد جراحی و کاشت حلزون، ۵۰۰ مورد تامین تجهیزات توانبخشی، ۳۰۰ مورد خرید خدمت از کلینیک های توانبخشی؛ پرداخت ۸۰۰ مورد کمک حمایتی و معیشتی به هنرمندان معلول، پرداخت ۴۵۲ مورد حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی، ۳۴ مورد مناسب سازی خودرو و مسکن معلولان، همچنین ۵۸  فقره پرداخت هزینه های درمانی بیماران فنیل کتونوری و هزینه ایاب و ذهاب به ۵۰۰ نفر از معلولان از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.

معاون توانبخشی اداره بهزیستی استان قزوین گفت: همچنین دریافت معافیت سربازی برای ۷۰ معلول، تشکیل کمیسیون تشخیص معلولیت در ۲۱۰۰ مورد، صدور ۶۸ پلاک ویژه خودروی معلولان، تامین بیمه پایه برای ۱۲ هزار نفر، از دیگر خدمات این اداره است.

جاتن اضافه کرد: ۸۰ مورد کمک به مراقبین معلولان در مناطق محروم و تامین وسایل بهداشتی معلولین ضایعه نخاعی در ۴۷۱ مورد و پرداخت حق پرستاری خانوار محور به تعداد ۴۵۹ مورد، ۲۰۰ مورد کمک به هزینه درمان و ۲۰ مورد کمک به تامین و تعمیر اندام های مصنوعی از دیگر خدمات این اداره است.

وی گفت: در استان بیش از ۱۷۳۶ دانش آموز و ۲۳ هزار و ۳۳۵ مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی هستند و از خدمات ارائه شده استفاده می کنند.

جاتن یادآورشد: همچنین در استان ۴۸۷۶ نفر معلول بینایی، ۴۸۵۳ نفر معلول صوت و گفتاری، ۵۳۶۸ نفر ناشنوا و کم شنوا، ۱۸۱۱ معلول روانی، ۶۵۰۶ نفر معلول ذهنی، تعداد ۱۰ هزار و ۸۰۸ نفر معلول جسمی حرکتی و ۴ هزار و ۷۰۱ سالمند وجود دارند.

وی با تفکیک تعداد معلولان شهرستانها هم اظهارداشت: در شهرستان قزوین ۱۱ هزار و ۶۰۷ نفر، در شهرستان البرز ۴۷۱۳ نفر، در تاکستان ۳۸۴۵ نفر، در شهرستان بویین زهرا ۲۷۰۸ نفر، در آبیک تعداد  ۱۷۳۷  نفر و در شهرستان آوج ۸۵۰ معلول تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند که مجموع این افراد در استان بالغ بر ۲۵ هزار و ۴۶۰ نفر می شود.

جاتن افزود: امسال هم تعداد ۹۸۹ معلولان جدید در استان شناسایی شده و تحت پوشش خدمات این اداره قرار گرفته اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری برنا