ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد

معاون مهندسی و توسعه فاضلاب شرکت آبفا استان کردستان گفت: ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج که همن‌اکنون ارتقای این پروژه در حال انجام است، به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش می‌یابد.

به گزارش وکیل ملت، جمشید زرین اظهار کرد: پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با هدف افزایش ۵۱ هزار مترمکعبی ظرفیت تصفیه اجرا می‌شود، افزود: این تصفیه‌خانه در صورت تکمیل ۲۳۵ هزار نفری جمعیت را زیر پوشش قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در جهان کنونی موضوع دفع فاضلاب خانگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم زیست محیطی مطرح است و به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت همواره تأکید می‌کند که لوله کشی آب شهری هنگامی اهمیت و ارزش اصلی خود را خواهد داشت که در کنار آن شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب نیز وجود داشته باشد.

معاون مهندسی و توسعه فاضلاب شرکت آبفا استان کردستاناعلام کرد: در همین راستا ایجاد و ارتقای تصفیه خانه‌های فاضلاب با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار است و در استان کردستان نیز یکی از پروژه‌ها ارتقای تصفیه خانه فاضلاب سنندج است.

زرین با اشاره به پیشرفت فیزیکی این پروژه بیان کرد: این پروژه در حال حاضر  ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه سنندج ۹۹ هزار مترمکعب در شبانه‌روز بوده که برای ۴۶۵ هزار نفر ایجاد شده است.

وی در پایان گفت: ظرفیت تصفیه این پروژه پس از ارتقاء قرار است به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و برای جمعیت ۷۰۰ هزار نفری باشد که برای تحقق این هدف تاکنون ۲۵۰ میلیارد ریال و ۱۱۰ هزار یورو هزینه شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس