داستان دنباله دار فرمانداران نظرآباد
داستان دنباله دار فرمانداران نظرآباد
تغییر و جابه جایی فرمانداران نظرآباد گویی تمامی ندارد و در فاصله 2 ماه از انتصاب قبلی، باز هم فرماندار این شهرستان تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، مهرماه امسال بود که طی حکمی ابوالفضل آرمند پور به عنوان سرپرستی فرمانداری شهرستان نظرآباد در استان البرز معارفه و آغاز به کار کرد.

اما از آنجایی که تغییرات در این استان به یک باره و منشا آنها نیز هنوز برای کسی مشخص نشده، بار دیگر خبری بر روی خروجی رسانه های البرز قرار گزفت خبری که نشان از جابه جایی دوباره یکی از مدیران استانی دارد.

اما در این جابه جایی فرماندار نظرآباد معلوم نیست بر اساس چه منطق و شاید بهتر بتوان گفت که پشت پرده ای، عوض شد و در حکمی از سوی استاندار البرز مجید صبائی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

بازار داغ جابه جایی های یک روزه این روزها در البرز آنچنان  داغ شده که دغدغه تمام مسوولان این استان از هر جناحی تنها نشاندن مهره هایشان بر میزی حساس این استان است.

جالب تر این است که کسی نیز خود را پاسخگوی علت این همه تغییرات آن هم در ماه های پایانی سال نمی داند و اگر نیز مطالبه گری کنیم مطالبه مان می شود نقد بی منصفانه.

اما آیا وقتش نرسیده دست از این همه جابه جایی که بعضا شاهد روی کارآمدن افرادی که هیچ گونه سررشته ای ندارند هستیم کشیده و کمی نیز به فکر دغدغه مردم باشید.

 

 

  • نویسنده : مانا روشن