سرکرده و سه عضو یک گروه تجزیه طلب در ماهشهر دستگیر شدند
سرکرده و سه عضو یک گروه تجزیه طلب در ماهشهر دستگیر شدند

سرکرده گروه معاند و تجزیه طلبی که از طریق فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به تجمع غیر قانونی ومسلحانه کرده بود، توسط ماموران انتظامی شهرستان ماهشهر شناسایی و دستگیر شد. بنا به این گزارش ماموران انتظامی شهرستان ماهشهر پس از رصد دقیق اطلاعاتی با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی سرکرده و سه عضو این گروه را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

به گزارش وکیل ملت، سرکرده گروه معاند و تجزیه طلبی که از طریق فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به تجمع غیر قانونی ومسلحانه کرده بود، توسط ماموران انتظامی شهرستان ماهشهر شناسایی و دستگیر شد.

بنا به این گزارش ماموران انتظامی شهرستان ماهشهر پس از رصد دقیق اطلاعاتی با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی سرکرده و سه عضو این گروه را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

متهمان دستگیر شده با انتشار اخبار جعلی و همچنین انتشار فیلم و کلیپ های تحریک آمیز درخصوص تجمعات سال گذشته در فضای مجازی سعی در تشویش اذهان عمومی و ترغیب و تشویق شهروندان به خصوص قشر جوان به تجمع و شورش های مسلحانه داشتند.

این گروهک با دادن فراخوان های متعدد در فضای مجازی برای تجمع در خصوص سیل اخیر سعی در جذب افراد بیشتری برای عضویت دراین شبکه ها وگروهک های معاند را داشت.