بیمارستان امام خمینی کرج درگیر ودار ویروس بی تفاوتی مسوولان
بیمارستان امام خمینی کرج درگیر ودار ویروس بی تفاوتی مسوولان
بیمارستان امام خمینی کرج به خصوص طی سال های اخیر به یک چالش جدی تبدیل شده، چالشی که روز به روز در حال گسترش و شواهد نشان دهنده این است که گویی عزمی برای حل آن در استان البرز وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، بلاتکلیفی بیمارستان امام خمینی (ره) که هر روز شاهد اخباری جدید از آن هستیم بیشترین آسیب را به کارمندان و کادر درمان بیمارستان زده است، در این شرایط اقتصادی و معیشتی که پرسنل بیمارستان با جان شان در برابر ویروس کرونا ایستاده اند، تعداد زیادی از آنها ماه ها است که حقوقی دریافت نکرده اند.

عدم پرداخت حقوق کادر درمان و پرسنل سبب شده تا طی هفته های اخیر شاهد اعتراضات و تجمع آنها باشیم که کمنرین خواسته شان دریافت حق شان است.

این تجمع و اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که هریک از آقایان مسوول در این استان یک نسخه می پیچانند و خبرهای خوش را به آینده موکول می کند.

خبرهای خوش در خصوص این بیمارستان که هنوز زمان روشن شدن آن مشخص نیست، البته با توجه به اینکه برخی از این آقایان مفهوم شرمنده شدن در برابر خانواده و نان شب نداشتن را نمی فهمند خیلی از آنها انتظاری نیست که بتوانند شرایط کتونی وضعیت پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج را درک کنند.

این روزها البرز تبدیل به محلی برای دعواهای سیاسی و جابه جایی سلیقه ای مدیران شده، دعواها و جابه جایی هایی که دیگر فرصت و مجالی برای اینکه متولیان البرز وقتی برای فکر کردن به امورات کوچکی مانند خالی ماندن سفره پرسنل این بیمارستان که در این روزهای کرونایی با وجود تمام محدودیت ها جانانه در حال دفاع از جان همشهریان شان هستند، به آنها نمی دهد.

آقای استاندار و نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی بارها و بارها وعده های زیبایی در خصوص حل مشکلات این بیمارستان آن هم در آینده نزدیک داده بودند، اما این آینده کی فرا می رسد الله اعلم.

آیا دست هایی در پشت پرده قرار دارد که اجازه سامان گرفتن به این بیمارستان را نمی دهد؟ چرا استانداری پاسخگوی مسایل این بیمارستان نیست؟ دیدن هر روزه اعتراضات پرسنل برایتان عادی شده و یا کارها و پشت پرده دیگری وجود دارد که ما از آن بی خبریم و به دغدغه مردمی ارجعیت دارد؟

اینها تنها بخشی از سوال هایی است که ماه ها و سال ها است بی جواب مانده و شواهد گویای این است که آقایان هیچ عزمی برای حل مشکلات این بیمارستان ندارند.

تنها امیدواری مان این است که یک روزی این دعواهای سیاسی تمام و برای لحظه ای هر چند کوچک وقتی برای فکر کردن به افرادی داشته باشند که این روزها بایستی هم از جانشان بگذرند و هم از پول شان.

 

  • نویسنده : محدثه صابر