حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد
حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: سید هاشم حسینی‌بوشهری با اکثریت آرا به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شد.

به گزارش وکیل ملت، محمدرضا آشتیانی  اظهار داشت: سیدهاشم حسینی‌بوشهری در جلسه عصر امروز با اکثریت آرا به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شد

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: همچنین  سید احمد خاتمی به عنوان نایب رئیس اول و عباس کعبی به عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شدند.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم