مرگ رئیس شورای شهر خرم‌آباد مازندران با اسلحه شکاری
مرگ رئیس شورای شهر خرم‌آباد مازندران با اسلحه شکاری

حبیب همتی رئیس شورای شهر خرم آباد تنکابن با شلیک اسلحه شکاری فوت شد و مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نیز این خبر را تایید کرد.

به گزارش وکیل ملت، حبیب همتی رئیس شورای شهر خرم آباد تنکابن با شلیک اسلحه شکاری فوت شد.

حسینی‌جو فرماندار تنکابن با تایید فوت رئیس شورای شهر خرم آباد با استفاده از اسلحه شکاری گفت: شواهد امر از کشته شدن رئیس شورای شهری خرم آباد تنکابن دارد.

وی تصریح کرد: بررسی علت فوت نیاز به اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه خبر فوت رئیس شورای شهر خرم آباد تنکابن را دریافت کردیم، افزود: درباره علت فوت باید پس از بررسی‌های دقیق کارشناسان پزشکی قانونی اعلام نظر کنیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس