ضرب و شتم کارگر شهرداری بندر امام / ضارب اخراج شد
ضرب و شتم کارگر شهرداری بندر امام / ضارب اخراج شد

یکی از کارگران شهرداری بندر امام خمینی(ره) توسط سرکارگر شرکتی ناحیه ۲ خدمات شهری شهرداری بندر امام مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گفته شاهدان برخورد فیزیکی سرکارگر شرکتی شهرداری بندر امام خمینی(ره) موجب راهی شدن این کارگر به درمانگاه گردید و فیلم بستری شدن وی در فضای مجازی منتشر شد که موجب رنجش خاطر هموطنان گردید.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس