نمایشگاه صنعت برق و ساختمان رشت را به وقت دیگرى موکول کنید
نمایشگاه صنعت برق و ساختمان رشت را به وقت دیگرى موکول کنید
ليد: برخى از غرفه داران نمايشگاه صنعت برق و ساختمان پيشنهاد شان به ستاد اجرايى اين نمايشگاه موكول كردن زمان برگزارى به وقت ديگرى است.

به گزارش پایگاه خبرى وکیل ملت، نمایشگاه صنعت برق و ساختمان از بیست و یکم تا بیست و چهارم بهمن ماه در رشت برگزار مى شود.

برخى از غرفه داران در تماس با خبرنگاران ما به علت محدودیت هاى ترافیکى ستاد ملى مبارزه با کرونا به استان گیلان خواستار جابجایى زمان نمایشگاه هستند.

ستاد ملى مبارزه با کرونا به علت شرایط بحرانى استان هاى شمالى از دیروز ورود خودروهاى غیر بومى را به این استان ها منع کرد.

نمایشگاه صنعت برق و ساختمان در تهران نیز بنا بود در ۹ الی ۱۲ آبان ماه برگزار شود که به علت محدویت هاى کرونایى با با یک ماه تاخیر در۲۲ الی ۲۹ دی ماه برگزار شد.

غرفه داران که دغدغه استقبال مردم از نمایشگاه به دلیل منع تردد را دارند از ستاد اجرایى درخواست صدور مجوز تردد و یا جابجایى زمان نمایشگاه را خواستارند.

برگزارى نمایشگاه ها نقش عمده ایى در تولید ثروت، رونق اقتصادى براى صاحبان تولید و افزایش اشتغال دارد.