برای خود هیچ مسما و اسمی قائل نیستم
برای خود هیچ مسما و اسمی قائل نیستم
برنا نوشت: کاندیدا ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: من برای خود هیچ مسما و اسمی قائل نیستم؛ من جزو سربازان ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن و زمان جنگ هستم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت محمد غرضی، وزیر دولت سازندگی و کاندیدا انتخابات ۱۴۰۰، در رابطه با اعلام کاندیداتوری خود برای انتخابات آتی گفت: مرحوم شهید بهشتی وقتی من استاندار خوزستان بودم به استان آمدند و به من گفتند چرا وارد حزب نشدید؛ ما مفصل صحبت کردیم و سوابق احزاب را که مبنی بر امتیاز طلبی است و اینکه خود را از مردم بالاتر می دانند و برای مردم برنامه ریزی می کنند، بررسی کردیم. طبقات بالا به اندازه کافی امتیاز دارند و این طیف ها بیشتر به دنبال طبقات بالا و امتیازطلبان هستند. من گفتم که حزب شما عاقبتی نخواهد داشت و بحث بسیار تند و سخت شد من شاگرد شهید بهشتی بودم ولی وقایع روزگار طوری شد که من دستور عضویت حزب را قبول نکردم.

او افزود: بعدها حزب به اصلاح طلب و اصولگرا تبدیل شد و ظرف این چهل سال دائما برای کشور گرفتاری درست کردند. گاهی اصلاح طلبان دولت را در دست داشتند و بعضا اصولگرایان از این رو من نه اصلاح طلب هستم و نه اصولگرا و حتی نه مستقل بلکه من به قاعده جامعه تعلق دارم و اهداف انقلاب مشروطه و انقلاب ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ۲۲ بهمن را دنبال می کنم و جزو سربازان انقلاب هستم.

غرضی تاکید کرد: ما نتوانسته ایم انرژی جامعه را به سطح ستادها منتقل کنیم؛ همه ستاد ها امتیاز طلب هستند و تیشه به روی خود کشیدند و نتیجه این شد که ۵هزار نفر از اولاد مدیران کشور به آمریکا پناهنده شده اند و مبالغ هنگفتی از درآمدهای کشور را منتقل کرده اند.

 

این کاندیدا ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: من برای خود هیچ مسما و اسمی قائل نیستم. من جزو سربازان ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن و زمان جنگ هستم. من حقوق عامه را بر حقوق خاصه ترجیح می دهم. اصلاح طلب نمی تواند دولت را نگه دارد و اصولگرا نمی تواند ملت را نگه دارد. مستقل هم به دنبال امتیاز طلبی یرای خود است من اسم و رسمی برای خود ندارم و برنامه شکست خوردگان را قبول ندارم. دهه ها در دولت ها دائم درگیر بودم.

او در رابطه با حضور احمدی نژاد برای انتخابات آتی گفت: همه مدیران گذشته امتحان خود را پس داده اند حرف هایی زده اند و نتوانستند عمل کنند. در ابتدای ریاست جمهوری احمدی نژاد یک کارگر ۴۰۰ دلار حقوق می گرفت وقتی او رفت، کارگران ۲۰۰ دلار می گرفتند و در حال حاضر کارگران ۱۵۰ دلار می گیرند. این افراد می خواهند با تکیه بر سوابق مردم را جمع کنند ولی مردم گذشته این ها را دیده اند.

غرضی اضافه کرد: اینکه چه افرادی کاندیدا می شوند مهم نیست، آزادی است و هر کسی می تواند بیاید و ثبت نام کند اما اینکه عموم مردم از گذشته ناراضی اند موجب شده تعداد کاندیداها از هر حزب و از نظامیان زیاد شود. قاعده جامعه در قسمتی که به اصلاح طلبان وابسته است از ستاد خود فاصله گرفته و در مورد اصولگرایان نیز به همین صورت است لذا هر کسی از این کیک بهره ای می خواهد در حالی که کیکی نیست. ارادت مردم به انقلابی بودن اصلاح طلب و اصولگرا ضعیف شده و از بین رفته است.

او افزود: کسی که می آید اگر حرف های گذشته را بزند فرقی در جامعه نخواهد داشت. وقتی دولتی عقبه اجتماعی ندارد هزینه هایش بالا می رود و قدرت اداره جامعه را از دست می دهد و خانه نشین می شود.