همه تحریم‌ها در چه صورت رفع می‌شود؟
همه تحریم‌ها در چه صورت رفع می‌شود؟
عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: سال 83 گفتند هسته ای را پلمپ کنید تا ما به سلامت آن مطمئن شویم. بعد گفتند دیگه برنگردید

 

عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: سال ۸۳ گفتند هسته ای را پلمپ کنید تا ما به سلامت آن مطمئن شویم. بعد گفتند دیگه برنگردید و جارو کنید و دست ما هم خالی بود. پلمپ را شکستیم و با غنی سازی ۲۰ درصد اصل ایران هسته ای را تثبت کردیم. بعد از خروج از پروتکل الحاقی با غنی سازی۶۰ درصد همه تحریم ها رفع می شود.