نارضایتی بیماران از بیمارستان کمالی البرز
نارضایتی بیماران از بیمارستان کمالی البرز
برخي از بيماران بيمارستان كمالي از نوع خدمات اين مجتمع آموزشي درماني ابراز نارضايتي كردند.

به گزارش پایگاه خبرى وکیل ملت، رفتار پرسنل پذیرش بیمار و برخى از کادر درمانى موجب نارضایتى بیماران شده است.
طبق گفته یکى از پرسنل بیمارستان کمالى از صبح تا ظهر بیش از صد بیمار را براى انجام تصویربردارى پذیرش ولى پزشک خانم ندارد.
مجتمع آموزشى درمانى کمالى که از مجموعه خدمات درمانى قدیمى کرج مى باشد پزشک خانم تصویربردار ندارد و بیماران مجبورند یا صرف نظر کنند و یا سونوگرافى آنها را پزشک آقا انجام دهد.
یکى از بیماران که براى تصویربردارى رحم و واژینال به این بیمارستان آمده بود بخاطر وجود پزشک اقا صرف نظر کرد.
بسیارى از بیماران مراجعه کننده براى انجام تصویربردارى زنان هستند که عده ى زیادى از آنها براى رحم و واژینال مراجعه مى کنند.
سوال بیماران از مدیریت بیمارستان کمالى این است که چرا با وجود بیش از دویست مراجعه کننده در روز ولى پزشک خانم ندارد؟ و بیماران مجبورند بر خلاف اعتقاداتشان با خود را به پزشک اقا بسپارند یا از روند درمان صرف نظر کنند.

  • نویسنده : مانا روشن