کار شهرداری مرکز استان به سلام و صلوات کشید!
کار شهرداری مرکز استان به سلام و صلوات کشید!

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به این لایحه اعتراض داشته و گفت: همه این پروژه ها جزو اولویت ها و نیازهای شهر هستند که کاهش آنها صحیح نیست. چون شهرداری باید در طول سال از این محل کار انجام می داده، اما تعلل شده است.

به گزارش وکیل ملت، ماههاست جمع آوری زباله ها در شهر بوشهر به پاشنه آشیل شهرداری مبدل شده، از سویی پیمانکار یزدی خواستار افزایش بیشتر مبلغ قراردادش به دلیل گرانی ها بوده، ولی شهرداری معتقد بود که همه افزایش ها لحاظ شده و بیش از این انکارناپذیر نیست، از سویی جرایم پیش بینی شده در قرارداد هم بابت ضعف پیمانکار چندان بازدارنده نبوده و او با کاهش برخی فعالیت ها و نیروها، این روند برایش توجیه داشته است.

نهایتا با اتمام قرارداد این شرکت در بهمن ماه و عدم حضور متقاضی در مناقصه قبلی، جمع آوری زباله ها و نظافت شهر توسط سازمان پسماند و با ماشین آلات اجاره ای و نیروهای کارتی از سر گرفته شد تا حداکثر در فروردین، پیمانکار جدید تعیین شود.

در نشست علنی شورای شهر بوشهر، عبدالخالق برزگرزاده با انتقاد از اینکه شهرداری در زمینه جمع آوری زباله ها خوب عمل نمی کند، اظهار داشت: مخزن زباله که حداقل خواسته شهروندان است هم ضعف وجود دارد و نسبت به تامین و قرار دادن آن در معابر اقدام نمی شود.

در همین حال چارکی معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری بوشهر گفت: دو بار مناقصه خرید مخزن برگزار کرده ایم و کسی متقاضی نشده، چون شرکت ها می گویند قیمت گالوانیزه روزانه تغییر می کند و شما پول نقد دهید تا مخزن آماده کرده و تحویل دهیم. مناقصه سوم هم هفته آینده برگزار می شود و نمی دانیم کسی شرکت می کند یا خیر.

وقتی برزگرزاده این تعلل را ناشی از ضعف شهرداری دانست، معاون شهردار گفت: به دلیل بی اعتمادی که در پیمانکاران نسبت به پرداخت به موقع پول شهرداری وجود دارد، بسیاری از مناقصه ها و مزایده ها شرکت کننده نداریم. برای همین با سلام و صلوات وارد جلسه بازگشایی پاکت معاملات می شویم و دعا می کنیم همان جا کار بسته شود.

مهرزاد آسایش نایب رییس شورای شهر بوشهر هم با ابراز تاسف از اینکه کار شهرداری مرکز استان به سلام و صلوات کشیده، تصریح کرد: شهرداری باید تا سقف اختیارات خودش که ۸۰۰ میلیون تومان است، نسبت به خرید مخزن اقدام می کرد، الان هم اگر کسی پیدا نشد، باید به صورت ترک تشریفات این کار انجام شود.

پوربهی رییس شورای شهر هم با بیان اینکه مشکلات پسماند شهرداری همزمان با حضور ترکیب جدید شورای شهر شده، گفت: ما که در زمینه جمع آوری زباله عملکرد قابل دفاعی نداریم، برای مخزن زباله که کوچکترین خواسته شهروندان است هم در مانده شده ایم. از معاون اجرایی تقاضا می شود به هر شکلی که درست می داند پیگیر حل این مشکل تا قبل از پایان سال باشد.

شهرداری ۸۰ میلیاردتومان بدهکار است

بخشی از نشست علنی شورای شهر بوشهر به لایحه شهرداری جهت جابجایی ۲۱٫۵ میلیاردتومان از ردیف هایی مثل آسفالت، احداث پارکینگ، پروژه های فرهنگی و حق الجلسه به ردیف مطالبات پیمانکاران و دیون سال های قبل اختصاص داشت.

رباب عبیدی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به این لایحه اعتراض داشته و گفت: همه این پروژه ها جزو اولویت ها و نیازهای شهر هستند که کاهش آنها صحیح نیست. چون شهرداری باید در طول سال از این محل کار انجام می داده، اما تعلل شده است.

برزگرزاده دیگر عضو شورا نیز با اشاره به اینکه به نظر می رسد این جابجایی ها بیشتر در راستای تنظیم کردن اسناد مالی شهرداری است، وگرنه شهرداری به میزان ۲۱٫۵ میلیاردتومان نقدینگی ندارد که الان بخواهد به دیون دهد، گفت: معاونت عمرانی شهرداری می گوید همان بودجه خودش را هم نمی دهند، آن وقت ما می خواهیم از ردیف های عمرانی بزنیم.

در حاشیه این مباحث، دیری زاده از مسئولان مالی شهرداری در پاسخ به رییس شورا پیرامون میزان بدهی های شهرداری گفت: برآورد اولیه نشان می دهد ۸۰ میلیاردتومان به بخش های مختلف بدهی داریم.

وی افزود: تاخیر در پرداخت این مبالغ به خاطر محدود بودن ردیف دیون در بودجه است و منجر به پرونده های حقوقی و هزینه مضاعف برای شهرداری می شود، ولی اگر لایحه مذکور مصوب شود، در حد ۲۱٫۵ میلیاردتومان بدهی ها را می توان پرداخت کرد.

نهایتا مقرر شد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون بودجه و حقوقی برگردد.