کرج شهر ملی صنایع‌دستی می‌شود
کرج شهر ملی صنایع‌دستی می‌شود
مدیر‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «پس از جمع‌بندی و ارائه در‌خواست کتبی در خصوص تبدیل شهر کرج به شهر ملی صنایع‌دستی در صورت موافقت معاونت صنایع‌دستی کشور این امر اجرایی خواهد شد.»
به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، فریدون محمد‌ی ضمن اعلام این خبر، بیان کرد: «با توجه به اینکه البرز پایتخت اقوام بوده و همچنین گستردگی و تنوع صنایع‌دستی موجود در آن، اقداماتی به منظور تبدیل کرج به شهر ملی صنایع‌دستی در حال انجام است.»
او در ادامه اظهار کرد: «کثرت هنر‌مند‌ان و پراکندگی کارگاه‌ها‌ی تولید‌ی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در نقاط مختلف البرز لزوم رسیدگی و حمایت در زمینه تهیه مواد اولیه، بر‌پایی نمایشگاه‌ و فروش و بازار‌یابی محصولات تولید‌ی را افزایش داده که این امر موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.»
محمد‌ی افزود: «همچنین احیا‌ و باز ‌زنده‌سازی رشته‌ها و هنر‌های فراموش شده در حوزه صنایع‌دستی با اجرا‌ی برنامه‌های مدون از دیگر  طرح‌هایی است که در سال پیش‌رو در دست اقدام قرار خواهد گرفت.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز عنو‌ان کرد: «به منظور جلو‌‌گیر‌‌ی از شیوع ویروس کرونا دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی به صورت غیر حضوری در رشته‌های مختلف توسط مربیان حرفه‌ای و با تجربه بر‌گزار و در پایان نیز مدرک معتبر به هنرجویان اعطا می‌شود.»
  • نویسنده : مانا روشن