تخریب؛ رمز عملیاتی که باید از کار انداخت!
تخریب؛ رمز عملیاتی که باید از کار انداخت!
این دولت و حامیانش هر چقدر در تحقق وعده چرخاندن چرخ اقتصاد ناکام بودند به همان اندازه در جنگ روانی و انداختن تقصیر گردن دیگران استاد هستند! همین الان هم مدعی اند بهترین عملکرد اقتصادی را داشتیم و اگر ما نبودیم وضع بسیار بدتر می شد!!!

ارزیابی فضای انتخابات چند روز پس از شروع ثبت نام کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نشان می دهد موج برخاسته از متن جامعه در اقبال به جبهه نیروهای انقلاب سرعت بیشتری گرفته است. برگزاری کمپین های مختلف با حضور اقشار مختلف مردمی،اصناف و فعالان اقتصادی، فعالان اجتماعی و فرهنگی و.. نشان می دهد زمینه برای تشکیل “دولت انقلابی” بیش از همیشه فراهم است. نظرسنجی های کشوری هم دقیقا همین پیام را مخابره می کند. کاندیدای مورد حمایت جبهه انقلاب با فاصله زیادی نسبت به کاندیدای جناح مقابل پیشتاز است.

البته در انتخابات گذشته مخصوصا سال ۹۶ هم چنین وضعیت مشابهی وجود داشت. اما بدلیل حجم تخریب گسترده ایی که از جانب جناح مقابل علیه کاندیدای نیروهای انقلاب یعنی اقای رییسی شکل گرفت، فضای هیجانی حاکم و فضای استدلال منطقی رنگ باخت و شد و آنچه نباید می شد.

اکنون ۴ سال پس از آن ماجرا از یکسو دولت روحانی زمینگیر شده و عملا اقتصادی تخریب شده بر جای گذاشته است. از سوی دیگر بی مایه بودن تخریب ها علیه آقای رییسی هم روشنتر از آن است که بخواهیم درباره آن بحثی کنیم.

در موضوع اقتصاد همین بس، دلاری که قرار بود نگذارند ۵ هزار تومان شود، تا ۳۲ هزار تومان هم پیش رفت. در بورس سرمایه مردم را سوزاندند، در تورم رکورد جهانی بر جای گذاشتند و در جای جای کشور شاهد شکل گیری صف تاسف اور مردم برای دریافت چند کیلو روغن و دو عدد مرغ بودیم!

اما این دولت و حامیانش هر چقدر در تحقق وعده چرخاندن چرخ اقتصاد ناکام بودند به همان اندازه در جنگ روانی و انداختن تقصیر گردن دیگران استاد هستند! همین الان هم مدعی اند بهترین عملکرد اقتصادی را داشتیم و اگر ما نبودیم وضع بسیار بدتر می شد!!!

مصداق کامل و تمام عیاری از جنگ روانی! در خیال وضعیت بدتر نقاشی می کنند و در عالم واقع می خواهند جای واقعیت قالب کنند!

این چشم اسفندیاری است که اگر نیروهای انقلاب به آن توجه نکنند یا کمتر توجه کرده و کار را تمام شده بدانند، ممکن است موجب تغییر فضا شود. رقیب در سال ۹۶ تنها داشته اش همین عملیات روانی بود. با کارنامه ایی خالی چنان وانمود کردند که گویی کار کرده اند کارستان!

در حالیکه کارشناسان و متخصصان امور بخوبی از آنچه در عمق اقتصاد کشور در حال رخ دادن بود، اگاهی داشتند. فنر تورم جمع شده بود و دیر یا زود در می رفت. اما مصالح سیاسی دولت روحانی ایجاب می کرد با ارز پاشی به شکل مصنوعی اوضاع را کنترل کنند تا ایام انتخابات را از سر بگذرانند. درست مانند انچه امروز انجام می دهند. در استانه انتخابات بدون آنکه تغییری در وضعیت تحریم رخ داده باشد، به ناگهان قیمت ارز رو به کاهش می گذارد. کیست که از کاهش قیمت ارز و کاهش فشار اقتصادی بر مردم استقبال نکند؟ اتفاقا برنامه نیروهای انقلاب هم همین است. یعنی کاهش فشار اقتصادی بر مردم، ایجاد رونق و اشتغال و ترمیم خرابکاری های دولت ۸ ساله روحانی.

اما دولت روحانی با تزریق مقداری ارز به بازار سعی می کند این پیام را بدهد اگر دولت سوم تکرار شود، قیمتها متعادل خواهد شد!

این یعنی جنگ روانی و تخریب تلویحی رقیب. یعنی فقط ما می توانیم اقتصاد داری کرده و فن مذاکره فقط در ید بیضای ما قرار دارد!

اما این ادعا را در شرایطی تکرار می کنند که پیامد عملکرد اقتصادی شان یکی از بدترین دوران های تاریخی اقتصاد ایران از جنگ جهانی دوم تاکنون بر جای گذاشته و در مقام مذاکره و دیپلماسی هم کارنامه ایی جز رساندن عدد تحریم از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ ندارند!

اما وقتی می گوییم این جماعت استاد جنگ روانی هستند از چه می گوییم؟

ناگهان دوگانه دیپلماسی-میدان خلق می کنند، ناگهان ارزپاشی شروع می شود، ناگهان درهای گمرک به روی صدها هزار تن کالای پشت در مانده باز می شود، ناگهان فضای رسانه ایی شکل می دهند که اگر نگذارند مذاکرات را نهایی کنیم، هر چه پیش اید، مسئولیتش متوجه دیگران است.

دوستان انقلابی توجه کنید ما با چنین رقیبی روبرو هستیم. رقیبی تهی از کارنامه پر از ادعا و پایبند نبودن به اخلاق رقابت و وارونه جلوه دادن حقایق. باید مراقب تصویر سازی غیر واقعی جناح مقابل از واقعیات کشور باشیم. سال ۹۶ با همین تصویر سازی های غیرواقعی کارشان را پیش بردند. اما سال ۱۴۰۰ به حول قوه الهی و اتحاد و همدلی تمام نیروهای انقلاب اجازه شعبده بازی رسانه ایی و تبلیغاتی به جناح مقابل نخواهیم داد. پشت سر کاندیدای مورد تایید جبهه نیروهای انقلاب کاری خواهیم کرد تا زمینه برای تحول واقعی در اداره امور کشور به نفع مردم فراهم شود.