ارائه مشاوره حقوقی وقضایی رایگان توسط حقوقدانان حامی آیت‌الله رئیسی
ارائه مشاوره حقوقی وقضایی رایگان توسط حقوقدانان حامی آیت‌الله رئیسی
دکترانورخیرآبادی وکیل پایه یک دادگستری واستاد دانشگاه ومسئول کمیته حقوق‌دانان ستاد مردمی حامیان دکتر سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت :ارائه مشاوره حقوقی وقضایی رایگان درسراسرکشور توسط حقوق‌دانان ستاد حامیان آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی درجهت آگاهی بخشی جامعه وکاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری وارتقاء سطح آموزشهای حقوقی جامعه انجام می شود.

وی در گفتگو با وکیل ملت افزود: این اقدام هم یک خدمت جهادی وخداپسندانه محسوب میگردد وهم درپیشگیری ازوقوع جرم مفید فایده است وهم درراستای عملی نمودن فرمایشات حکمیانه مقام معظم رهبری مبنی بر آموزش مهارتهای حقوقی به جامعه است.

خیرآبادی ادامه داد: لذا ساماندهی وتقسیم فعالیت درشورای راهبردی کمیته حقوق‌دانان جهت عملی نمودن این ایده شروع شده وچنانچه بخاطر محدودیت کرونایی مشاوره رایگان حضوری امکان پذیر نباشد به صورت تلفنی صورت میپذیرد وبزودی شماره تلفن وتماس حقوق‌دانان سراسرکشور باهماهنگی شورای راهبردی استانها اعلام میگردد.

دکتر خیرآبادی تاکید کرد:بزودی برنامه های دیگری درراستای خدمت به جامعه اعلام میگردد.