مشارکت بالای مردم تضمین کننده حرکت انقلاب است/آیت الله رئیسی می تواند مطالبات بجامانده را تحقق بخشد
مشارکت بالای مردم تضمین کننده حرکت انقلاب است/آیت الله رئیسی می تواند مطالبات بجامانده را تحقق بخشد
حسنوند فعال سیاسی با اشاره به اهمیت لزوم مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه تصریح کرد: عوامل زیادی در افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات موثر است. از جمله این شاخص های موثر می توان به میزان تحصیلات ،محیط اجتماعی ، پایگاه و جایگاه اجتماعی افراد ، میزان تعامل با نخبگان و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی ، میزان اطلاعات و بینش سیاسی و ... اشاره کرد

حسنوند با تحلیل شرایط سیاسی امروز کشورمان خاطرنشان کرد: مشارکت بالا در انتخابات یک پدیده چندوجهی و پیچیده است و برای اینکه بطور مطلوب تحقق پیدا کند فضا و سیستم سیاسی کشور باید انگیزه  و نگرش مردم را در نظر بگیرد تا بتواند فرهنگ حاکم بر ذهن و اندیشه مردم را در جهت دلخواه حاکمیت که در این موقعیت زمانی همان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است سوق دهد.

این فعال و تحلیلگر سیاسی با اشاره به معیارها وشاخص های مدنظر مقام معظم رهبری برای ریاست جمهوری از جمله کفایت وبا ایمانی،دارای عملکرد انقلابی وجهادی،معتقد به جوانان بعنوان موتور محرکه حرکت عمومی کشور،مردمی بودن ،عدالتخواه ،ضد فساد ،معتقد به توانمندی داخلی وتصریح کرد: درمجموع با توجه به شرایط موجود رئیس جمهور می بایست پمپاژ کننده امید به اقشار مختلف جامعه هم باشد و وتحول گرایی و فسادستیزی اش برجسته باشد.

وی افزود:با توجه اینکه انقلاب اسلامی بعد از ۴۰ سال در گام دوم خود قرار گرفته است و ضمن موفقیت ها وخدمات بی بدیل، انقلاب در خیلی از شاخص ها هنوزبه وضعیت مطلوبی که در تراز جمهوری اسلامی باشد نرسیده است ودر خیلی از زمینه ها نیاز به تحول اساسی است،ازجمله اقتصاد،آموزش وپرورش،ساختار اداری و….نیاز به عملکرد انقلابی وجهادی با حضور جوانان بعنوان پیشران حرکت عمومی کشوراست.به نظرما فردی که می تواند این مطالبات بجا مانده را تحقق ببخشد حضرت آیت الله رئیسی است.

حسنوند با اشاره به فعالیت حامیان آیت الله رئیسی افزود:سحرمخفف ستاد حامیان آیت الله رئیسی است که درچهار سال پیش تشکیل و از کاندیداتوری ایشان حمایت نمود و از سال قبل فعالیت های خود را با ساماندهی نیروها در ستادهای مرکزی،استانها وشهرستانها وهم چنین فعال کردن کمیته های تخصصی به منظور ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری ومعرفی گزینه اصلح آغاز کرد.

این فعال سیاسی ادامه داد: در ستاد سحر در یک سال گذشته ۱۴ کمیته تخصصی در حوزه های صتعت،انرژی،آموزش،اقتصاد،کشاورزی،منابع آب،مسکن وشهرسازی وتشکیل شد وبسته های پیشنهادی جهت کاندیدای مورد نظر تهیه وجهت بهره برداری در اختیار افراد مورد نظر قرار گرفت.