عدالت مهمترتر ازحق است!؟
عدالت مهمترتر ازحق است!؟
دکتر مرتضی شاه کرمی استاد دانشگاه در گفتگو با وکیل ملت گفت: عدالت مهمتر ازحق است!؟ زیرا عدالت که فراگیر ومستقر شد حق برجای خود می نشیند... لیکن عدالت درجبهه حق است و باطل جبهه روبروی آنست...

وی افزود:ملتی که برای حق(یعنی حق عدالت،حق برابری،حق آزادی ) می جنگد درگیر زر و زور و تزویر است.اما ملتی ومردمی که برای عدالت تلاش می کند ومی جنگد و برای استقرارش آبرو…. وجان می دهند پایدار و رستگار خواهند ماند.
این استاد دانشگاه ادامه داد:از تبلورات مردمی تلاش برای عدالت ساختارهای ایجاد شده بدست مردم مثل شورای نگهبان و…. که از مردم است. وقتی این شورای مردمی عادلانه حتی از بستگان اعضا پر نفوذ خود را عدم احراز صلاحیت میدهد این یعنی ملتی بجای جنگ قدرت وتهممت زنی وبرخوردهای اهانت آمیزبه همدیگر برای عدالت می جنگد. این برای ادامه مسیر امید حقیقی ایجاد وباور هارابه جمهوری اسلامی تقویت می کند.
لذا مشارکت حداکثری باعث دفع توطئه های دشمنان درچهارچوب سازمانهای وابسته بین المللی برای تحریمهای حداکثری برعلیه کشورخواهدشد.

وی افزود:کلام آخر با مسئولان گلایه مند مستقر و گذشته ومردم شریف… آیا اگر شهدا وحتی حاج قاسم بودند درانتخابات شرکت می کردند یانه؟ آیا صدهاهزارنفر شهید وصدها هزار نفردیگر برای تبلور وحفظ جمهوری اسلامی جان ندادندوبه زندان واسارت نرفتند؟ آیا پای صندق آمدن ما هزینه اش بیش از اینها است!؟

الذین کّفّروابّعضُهٰم ٱَولیاء‌ُ بَعضٍ إلًاتفعَلُوهُ تکن فتنهٌ فی الاّرض وفسادٌکبیر(۷۳)
والذین ءّامّنوا وّ هّاجّرٰوا وجّاهّدوٌا فی سبیل الله و…….حقًا لهم مًغفِرهٌ ورزقٌ کریم(۷۴سوره آل عمران)

  • منبع خبر : دکتر مرتضی شاه کرمی در گفتگو با وکیل ملت: