برگزاری کمیته اندیشه و گفتمان جبهه انقلاب سحر ۱۴۰۰
برگزاری کمیته اندیشه و گفتمان جبهه انقلاب سحر ۱۴۰۰
کمیته اندیشه و گفتمان جبهه انقلاب سحر ۱۴۰۰ با حضور دکتر دریکوند، دکتر علیخانی، دکتر روحانی، دکتر میرمعینی، دکتر متقی برگزار شد.

به گزارش وکیل ملت در ابتدای جلسه دکتر میرمعینی مسئول کمیته تربیت معلم در خصوص فعالیت های انجام شده از سوی این کمیته در حوزه ستادی و استان ها تشریح نمودند
دکتر میرشفیعی از دلایل تشکیل این کمیته را نقش و جایگاه مهم آموزش و پرورش در توسعه و تحول جامعه قلمداد نمود. رییس کمیته تربیت معلم در ادامه گفت : اعضای اصلی کمیته مزبور را بیشتر فرهنگیان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تشکیل داده و طی جلساتی که برگزار شده بیشتر بر مسایل و معضلات جامعه فرهنگی کشور تمرکز نموده است.
وی در ادامه بر نقش و اهمیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی و سوق دادن طبقات جامعه برای مشارکت موثر در روز انتخابات و انتخاب اصلح یعنی حضرت آیت الله رییسی را محور جلسات این کمیته اعلام نمود.
سخنران بعدی این جلسه جناب آقای دکتر روحانی از مدیران ستادی وزارت علوم بود. ایشان نیز با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه وزارت علوم و دانشگاه های کشور و نقش فعال جنبش دانشجویی در حوزه سیاسی را از جمله فعالیتهای حوزه مربوطه اعلام نمودند.
دیگر سخنران این نشست آقای دکتر متقی مسیول کمیته راهبری ستاد در خصوص تشکیل کمیته های راهبری استانی توضیحانچتی را ارائه دادند. دکتر متقی در ادامه بر تشکیل شبکه ای از اساتید دانشگاه برای تبیین گفتمانی و ترویج و تبلیغ آن در شبکه های محلی جهت اطلاع رسانی گفتمان حضرت آیت الله رییسی و تشکیل دولت مردمی و قوی توسط ایشان را اقدام اصلی این کمیته برشمرد.
سخنران بعدی این نشست جناب آقای دکتر دریکوند مسیول کمیته سیاسی ستاد سحر بود‌. دکتر دریکوند در ابتدا با ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیته سیاسی ستاد سحر و کارگروه های ۳۳ گانه آن به موضوع تدوین گفتمان و راهبرد در حوزه های ستادی و استانی مهمترین اقدام کمیته سیاسی اعلام نمود.
دکتر دریکوند همچنین با تاکید بر نقش دیپلماسی کارآمد در تولید و توسعه کشور به موضوع اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی و نقش آن در تشکیل دیپلماسی کارآمد را از مهمترین دلایل اتخاذ دیپلماسی کارآمد با تکیه بر میدان اعلام نمود.
مسیول کمیته سیاسی ستاد سحر در ادامه بر نقش دیپلماسی اقتصادی و لزوم توجه دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه وزارت امور خارجه و تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه با تمرکز بر فعالیت های اقتصادی برای توسعه‌ و تحول کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد.
دکتر دریکوند در آخرین صحبت های خود بر این نکته اشاره کرد که طی بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان سیاسی کمیته مذکور سبد رای آیت الله رییسی در انتخابات ریاست جمهوری حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون رآی می باشد.
دکتر علیخانی قایم مقام کمیته در صحبت هایی به موضوع ناکارآمدی و فسادپذیری دولت های یازدهم و دوازدهم که موجب دلخوری مردم از انقلاب اسلامی و نظام شده است لذا بایستی با استفاده از نیروهای انقلابی و ارزشی ضمن اعتمادسازی بتوانیم کشور را از پسرفت هایی که تاکنون شکل گرفته است برهانیم.
دکتر علیخانی سپس به موضوع تشکیل کمیته راهبردها, اندیشه و گفتمان انقلاب ستاد سحر اشاره نمود و به توضیحاتی در رابطه با فعالیتهای کارگروه این کمیته پرداخت.
دکتر علیخانی برخی از کارگروه های کمیته مذکور را کارگروه های همچون اقتصادی و بانکداری، آموزش و پرورش، نظام بیمه و سلامت، روستا و کشاورزی، بانوان، جوانان، سیاست خارجی، علوم اجتماعی، امنیت غذایی بهداشت و درمان، سبک زندگی ، صنعت، محیط زیست، آموزش عالی و … معرفی نمود.
دکتر علیخانی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع ارتباط کمیته های استانی با آحاد جامعه و طبقات مختلف مردم را دیگر ویژگی کمیته اندیشه و گفتمان جبهه انقلاب سحر ۱۴۰۰ اعلام نمود.
ایشان همچنین تهیه و تولید حدود ۲۰۹ پوستر حاوی کلیدواژه های گفتمانی آیت الله رییسی برای تبیین اندیشه ها و برنامه های حضرت آیت الله رییسی را دیگر اقدام این کمیته عنوان نمودند.