از زمین خاکی یکتا افروز را روایت می کند
از زمین خاکی یکتا افروز را روایت می کند
مستندی از شرکت یکتا افروز امشب در شبکه مستند و در برنامه از زمین خاکی پخش می شود.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، این مستند به زندگی و فعالیت های کارآفرین برتر مهندس اتابک برزگر علمداری موسس شرکت یکتا افروز و فراز و نشیب های این کارآفرین برتر برای راه اندازی واحد تولیدی و اشتغال زایی بیش از ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم پرداخته است.

مستند زمین خاکی امشب ساعت ۲ بامداد و فردا ساعت ۶ صبح و ۱۰ صبح در شبکه مستند قابل پخش است.

همچنین مستند از زمین خاکی در اپلیکیشن تلویبیون نیز قابل مشاهده است.