جدیدترین گمانه زنی از کابینه پیشنهادی آیت الله رئیسی
جدیدترین گمانه زنی از کابینه پیشنهادی آیت الله رئیسی
جدیدترین گمانه زنی از کابینه پیشنهادی آیت الله رئیسی بدین شرح است:

معاون اول:جلیلی، مخبر، پرویز داودی و نیکزاد

رییس دفتر: سید صولت مرتضوی، بختیاری،محمد مهدی اسماعیلی ، سید نظام موسوی

وزارت کشور: صولت مرتضوی، نیکزاد، زاکانی

وزارت خارجه: جلیلی، باقری کنی ،منوچهر متکی

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: مجتبی زارعی، قاضی زاده هاشمی

وزارت آموزش و پرورش: حاجی بابایی، احمد حیدری، کریمی فیروزچایی

وزارت علوم: زاهدی، ، تهرانچی، فرهاد رهبر، سید محمد حسینی

وزارت اقتصاد: فرهاد رهبر، بهمنی، داوودی ،صمصامی

وزارت جهاد کشاورزی: ساداتی نژاد،رضا فتوحی، اسکندری

وزارت راه:نیکزاد، سعید محمد، عبادالله عبداللهی

وزارت صمت: سعید محمد، مخبر دزفولی، رستم قاسمی

وزارت ورزش و جوانان: محسن منصوری، سجادی، بذرپاش

وزارت بهداشت: قاضی زاده هاشمی، عین اللهی، باقری لنکرانی، مسجدی

وزارت دفاع: حاجی زاده، سیاری، سعید محمد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: نامی، تقی پور

وزارت نیرو: نیکزاد، فتاح

وزارت نفت: رستم قاسمی،میرکاظمی، عبادلله عبداللهی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید نظام موسوی، کاوه اشتهاردی،سید محمد حسینی، یاسر جبرائیلی

وزارت اطلاعات: نبویان، حاجی صادقی،ذوالنور

وزارت دادگستری: سید مرتضی بختیاری؛ ذبیح الله خدائیان

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: ضرغامی، عبدالملکی

بنیاد شهید:امیرآبادی، ضرغامی،زریبافان

سازمان مدیریت و برنامه و ریزی: فرهاد رهبر، حاجی بابایی، فروزنده

سازمان حفاظت محیط زیست:ساداتی نزاد، رضا فتوحی، فلسفی ، شفقت

بانک مرکزی: فرهاد رهبر، بهمنی، صمصامی، پرویز داودی

دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی: عبدالملکی،امیرآبادی،قاسمی، سعید محمد

معاونت امور پارلمانی: احمد حیدری، فرهاد زیویار، قاضی زاده هاشمی

معاونت حقوقی ریس جمهور: احمد حیدری، خانم پاد

معاونت امور زنان: طبیب زاده،خانم وحید دستجردی

معاونت علمی و فناوری: وحید دستجردی، مهدی نژاد نوری

محمد مهدی اسماعیلی