تغییرات دقیقه ۹۰ در شرکت شهرک های صنعتی البرز
تغییرات دقیقه ۹۰ در شرکت شهرک های صنعتی البرز
شرکت شهرک های صنعتی البرز، در روزهایی که صنعتگران به شدت با بحران های ناشی از قطعی های برق مواجه شده تیتر مهم اخبار این به تغییرات مدیریتی در آن تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، تغییراتی که شاهد حضور افرادی از دل اداراتی مانند فرهنگ و ارشاد هستیم که در اصل ارتباطی با بخش صنعت ندارند.

در آخرین تغییر صورت گرفته که البته هنوز دلیل اصلی آن مشخص نیست رییس حراست شهرک تغییر و فردی از استان دیگری به ریاست حراست این شهرک منصوب شده است.

علت تغییر چه بوده اخبار و شنیده ها حاکی از ارسال گزارش های نادرست و خلاف واقع از سوی حراست سابق این شهرک بوده، شنیده هایی که اگر صحت داشته باشد می تواند منجر به ضایع شدن حق و حقوق افراد زیادی شده باشد.

اگر چه هنوز هیچ منبعی آن را تایید و یا حتی رد نکرده است اما این امیدواری وجود دارد که دستگاه های نظارتی در این مساله نیز ورود کرده و در صورت صحت این قضیه اجازه ندهند که حقی بیشتر از این ضایع شود.