دکتر عبدالملکی فردی دانشگاهی ، جوان، انقلابی و با سابقه جهادی است
دکتر عبدالملکی فردی دانشگاهی ، جوان، انقلابی و با سابقه جهادی است
دکتر علی سیاهوشی فرزند شهید و کارآفرین در گفتگو با وکیل ملت با اشاره به معرفی دکتر حجت عبدالملکی بعنوان گزینه پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دکتر عبدالملکی فردی دانشگاهی ، جوان، انقلابی و با سابقه جهادی است.

وی افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تشکیل دولت جوان و انقلابی معتقدم دکتر عبدالملکی مصداق تام و تمام یک وزیر در تراز دولت اسلامی است.

وی در این خصوص ادامه داد: وی استاد دانشگاه بوده و مقالات قابل قبولی دارد و اقتصاددان مطرحی است، به همین خاطر برنامه خوبی نیز ارائه داده و گزینه ایده‌آلی برای وزارت خانه حساس و مهم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است

سیاهوشی افزود: وی برنامه‌های خوبی در مورد توسعه اشتغال در بخش‌های مختلف خصوصاً تعاون دارد که یکی تاکیدات مقام معظم رهبری است.