وزارت رفاه نیازمند فردی با روحیه ی تحول خواهی است
وزارت رفاه نیازمند فردی با روحیه ی تحول خواهی است
روحیه تحول خواهی و پشتکار دکتر عبدالملکی ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه های ایشان است.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، دکتر مرتضی رئیسی استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به آشنایی نسبی که با گزینه پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارد گفت: روحیه تحول خواهی ، پیگیری و پشتکار ، تدین و اعتقاد فراوانی که به انجام وظیفه بویژه برای قشر محروم جامعه دارند ظرفیت مناسبی به دکتر عبدالملکی برای اجرای برنامه های تحول گرایانه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داده است.

وی برنامه محوری بویژه در حوزه اشتغال که تخصص دکتر عبدالملکی است را از دیگر وجوه ممتاز ایشان دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد موفق و درخشان دکتر عبدالملکی در کمیته امداد امام خمینی و روحیه مطالبه گری که در این حوزه دارند امیدواری فراوانی برای رفع مشکلات بیکاری جوانان ایجاد کرده است.

دکتر رئیسی ادامه داد: پیام انتخابات اخیر مردم به مسئولان تحول خواهی و نقد وضع موجود در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی بود و معتقدم که آیت الله رئیسی با انتخاب دکتر عبدالملکی پاسخ درخوری به این پیام داده است.

وی افزود: سوابق دکتر عبدالملکی نشان می دهد که ایشان در وضع موجود باقی نمی ماند و تلاش و برنامه ایشان این است که شرایط فعلی حوزه اشتغال را دگرگون کنند و با توجه به دانش اقتصادی که دارند این تحول خواهی دور از دسترس نیست.