دکتر عبدالملکی فردی با برنامه، متخصص و توانمند است
دکتر عبدالملکی فردی با برنامه، متخصص و توانمند است
دکتر حسینی استاد دانشگاه آزاد دماوند در گفتگو با وکیل ملت گفت: دکتر عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردی با برنامه، متخصص و توانمند است.

وی افزود: با توجه به رویکرد اشتغال زایی دکتر عبدالملکی و سوابق گذشته و رزومه که داشته است و برنامه‌ای که در حال حاضر ارائه کرده و مورد بررسی قرار گرفته است این شخص گزینه مثبتی برای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

حسینی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار مهم، حائز اهمیت و اثرگذار در حوزه اشتغال، اقتصاد ، رفاه مردم، آموزشهای مهارتی و… بوده و از این رو در راس وزارتخانه باید شخصی قرار گیرد که تجربه عملی ، برنامه ای مدون، مدیریتی قوی و جهادی داشته باشد تا بتواند این مجموعه بسیار عظیم را مدیریت کند.

وی افزود: دکتر حجت الله عبدالملکی با برنامه هایی که ارائه کرده است می تواند در این وزارتخانه اثرگذار باشد.