طرح و برنامه دکتر عبدالملکی فساد ستیز است
طرح و برنامه دکتر عبدالملکی فساد ستیز است
سعید برزگری فعال اقتصادی در گفتگو با وکیل ملت گفت:عبدالملکی برای مبارزه با فساد اقتصادی برنامه ها و طرح های مناسبی و تحسین برانگیزی ارائه کرده است.

این نماینده فعال اقتصادی گفت: یکی از محورها و شعارهای اقتصادی آیت الله رئیسی مبارزه شدید با فساد اداری و ساختاری در برخی زمینه های مفسده خیز است و همانطور که در ایشان در نطق دفاع از وزرا در مجلس گفتند دکتر عبدالملکی گزینه مناسبی برای نحقق این وعده رئیس جمهور است.

برزگری با اشاره نیرو جوانی و نشاط دکتر عبدالملکی خاطرنشان کرد:همانطور که مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از ویژگی های این مجلس را بحث تجربه سابقه، جوانی و انقلابی‌گری نمایندگان اشاره کرد ، جوانی و انقلابی بودن عبدالمالکی می‌تواند یکی از شاخص و پارامترهای خوب این شخص برای تصدی وزارت کار باشد.

 

برزگری افزود: یکی از مولفه های مدیریتی میتواند سن باشد.این  وزیر جوان میتواند با محافظه کار و دست به عصا نبودن، تعهد ، پاکی و پای بندی و همچنین فکرهای آرمانی خود وزارتخانه را به سر منزل مقصود برساند.

 

وی تصریح کرد: این وزیر پیشنهادی بسیار با انگیزه بوده و با روحیه ای جوان برنامه های خوبی در رفع معضل بیکاری و بهبود فضای کسب و کار و برنامه هایی راهبردی عملیاتی در حوزه تعاون دارد.