سوابق عبدالملکی درخشان است
سوابق عبدالملکی درخشان است
کریم جمیلی فر فعال کارگری در گفتگو با وکیل ملت با اشاره به سوابق درخشان گزینه پیشنهادی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت : اقتصاددان بودن و مدت فعالیت عبدالملکی به عنوان معاونت اشتغال کمیته امداد می‌تواند از جمله نکات مثبتی باشد که باید برای وزیر پیشنهادی جدید در نظر بگیریم

وی افزود : حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت کار مدیری قوی جهادی و صاحب برنامه است و همین امر امید قشر کارگر برای برون رفت از وضع فعلی را افزایش داه است.

جمیلی فر بهبود تولید و فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش مشاغل غیررسمی و افزایش ضریب پایداری مشاغل، از جمله مواردی است که در برنامه ارائه شده از سوی جوانترین وزیر پیشنهادی آیت‌الله رئیسی برای تشکیل کابینه دولت سیزدهم به چشم می‌خورد.