نیاز به جهش اقتصادی در کشور
نیاز به جهش اقتصادی در کشور
یادداشت دکتر حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان و استاد ممتاز گروه مدیریت دانشگاه تهران در یادداشتی به نیاز کشور به جهش اقتصادی پرداخته است.

قال رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله

إنَّ اللّه َ تعالى یُحِبُّ العَبدَ المؤمنَ المُحْتَرِفَ .(کنز العمال ح۹۱۹۹)

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
خداوند متعال بنده مؤمن شاغل و (دارای حرفه وپیشه) را دوست دارد.

۱.کار در آیین اسلام جوهره مردان وزنان است.

۲. هیچ پیامبر وامامی در گردونه احادیث بدون حرفه و کار شاخص نمی بینید.

۳. کار وتعاون ورفاه مثلث سعادت وقوام جامعه اند.

۴. حلقه مفقوده دوران ما فقدان تسمه نقاله قوی ارتباطی بین این وزارتخانه با نظام آموزش عمومی و دانشگاهی است.
وباید اطلس مشاغل ونیاز ۳۱ استان براساس اقلیم و آمایش برای همیشه استخراج و هر ساله به روز شود(تجربه استرالیا، چین، روسیه و آمریکا خصوصاً در استار نت)

۵. سالیان درازی از دهه ۱۳۴۰ تاکنون اشتغال در کشور ما مساوی میز نشینی وصندلی پرستی است وفقدان آدمهای آچار بدست وفنآور
به قول
مقام معظم رهبری(دام توفیقه)
کشور ما به موازات علم ودانش به پنجه های کار آمد نیاز دارد.

۶.کشور ما از دوران پیش از اسلام به کار وحرفه ومهارت وصنعت وتولید التزام عملی داشته است
لذا
علاوه بر تمام کشور ایران، در یمن وعراق و شبه جزیره ی آنزمان
وحتی شامات وهند
کارها وحرفه های
حدادی(آهنگری)
صباغی(رنگرزی)
جصاصی(گچ کاری)
و معماری(مهندسی راه وبنا)
وکشاورزی بهینه
توسط ایرانیان مدیریت می شد.

۷. اما ۱۰۷ سال پیش با فوران اولین چاه نفت در میدان نفتون مسجد سلیمان روده های ایرانیان به معده نفت وصل شد ونهایتاً صنعت مونتاژ ما را سرگرم و زندگی ۴/۵میلیون کارمندی تاکنون شکل گرفت.
( ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفر ۲میلیون و۳۷۹هزار کارمند
وجمعاث۸/۵میلیون کارمند شاعل وبازنشسته
ولی ژاپن با ۱۴۸ میلیون جمعیت ۳۵۰هزار کارمند دارد)

۸.کشور ما جزو کشورهای تحصیل زده طی ۵۰ سال اخیر رنکینگ شده ورتبه ۴ جهانی تربیت مهندس کم مهارت به شما می رود
۹.بعد از سال ۱۹۴۵ وفروکش کردن آتش وخاکستر جنگ جهانی دوم کشورها هر کدام مسیر خود و مدل خود را منهای خام خواری و زیر خاکی خوری طی کردند
به طور مثال:
کره جنوبی( مدل گهواره)را در پیش گرفت(ما دنیا را به آرامی تکان خواهیم داد)
برزیل (مدل جهشی) نوبت جهش ما به باشگاه صنعتی جهان است
آلمان(مدل اوج) هر دبیرستان یک کارگاه هر دانشگاه یک کار خانه
استرالیا(مدل تکلیفی) هر استرالیایی وهر مهاجر چند مهارت
چین(مدل سلف سرویس) تولید هر چیز برای هر ذائقه وبرای هرکشور
ژاپن(ایستادن در اوج با هر موج) ما ملت درجه دوم جهانیم باید درجه یک شویم
امارات (مدل فاصله) خداحافظی ۶۰ درصدی با نفت وتجارت بدون انبار داری
ایران(مدل جهادی ) وشعار(ما می توانیم) نخست اول شدن در منطقه وسپس عرضه ی جهانی ورقابت با دنیا

۱۰. دنیای پیش رو عصر اشتغالهای شناور وتربیت افراد با تخصصهای کار آفرینانه است.
۱۱. در وزارت کار فرصت بزرگ ترمیم تسمه نقاله کار واشتغال با رسالت های جدید دانشگاههاست
مدل و راهکارهایی داریم تا بجای تربیت تئوریسین محض شیفت پارادایمی به سمت تربیت تکنیسین داشته باشیم.
۱۲. احیای صنایع وکسب وکارهای کوچک وکار افرینانه واستانی و استفاده از تجارب هند و بنگلادش وژاپن

۱۳.کشور ایران شایسته بهترین هاست ۱ درصد مساحت جهان و۱ درصد جمعیت جهان را داریم و چون ۴ اقلیم همزمان اب وهوایی و ۹ درصد کل ثروت جهان را دارا می باشیم.

۱۴. ما نیاز به جهش داریم ونه خیز
واین شدنی است چون با نگاه به داشته های درون و نیازهای بیرون ودرون می شود انقلاب شعلی وحرفه ای راه انداخت.

۱۵. کافی است شفافیت واردات و جلوگیری از قاچاق بی رویه اجناس مشابه داخلی شناسایی و با درایت در داخل تولید و قیمت و کیفیت واستاندارد مدیریت شود
مانند صنعت کاشی وسنگ در ۳ دهه اخیر و حتی صادرات به اروپا

۱۶.برای این وزارتخانه اهداف بزرگی داریم و اعلب مطالعه شده وقابل تحقق است
اهداف بزرگ،نقشه گنج آینده یک ملت اند