اداره کل حراست و بازرسی پرونده سازند
اداره کل حراست و بازرسی پرونده سازند
دبیر اول شورای شهر کرج با تذر خود از شهردار خواست تا در اداره کل حراست و بازرسی در شهرداری کرجی تغییر رویکرد دهد.

به گزارش وکیل ملت، امروز در هفدهمین جلسه شورای شهر کرج مجتبی حاجی قاسمی به عنوان ناطق پنجم پیش از دستور جلسه گفت: روال است که بعد از اتاق شهردار شیک ترین اتاق از آن ادارات کل حراست، بازرسی و هسته گزینش است.

حاجی قاسمی اذعان کرد: تا کنون ادارات کل حراست و بازرسی به دنبال تولید خبر و پرونده سازی بودند که باید این رویکرد تغییر کند و به دنبال کارآمدی باشند نه اینکه کارش پرونده سازی شود.

وی با اشاره به اینکه حراست، بازرسی و هسته گزینش زیر تمامی انتصابات را امضا می کنند بیان کرد: عملکرد این ادارات چیست وقتی امضایشان روی بیشتر انتصابات و قراردادها وجود دارد؟

این عضو شورای شهر تأکید کرد: ادارات کل حراست و بازرسی باید نگاه و رویکردشان را از پرونده سازی به سمت کارآیی تغییر دهند.

او توضیح می دهد: به ازاری هر صد نیروی کار ۲ و هشت دهم نیروی حراست و بازرسی داریم ولی کارآمدی این ندارند که باید این رویکرد تغییر کند.

این عضو هیات رییسه از شهردار کرج که امروز اولین جلسه او بعد از گرفتن حکم شهرداری اش می باشد خواست: شعار اداره کل حراست و بازرسی و هسته گزینش از پرونده سازی به کارآمدی تبدیل شود.

  • منبع خبر : وکیل ملت