«من نمی گم مسجد بسازید»
«من نمی گم مسجد بسازید»
تالاری برای ارائه و نمایش آثار فاخر در رجایی شهر نداریم؛ من نمی گویم مسجد بسازیم.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، حجه الاسلام علیرضا سعیدی در هفدهمین جلسه شورای شهر کرج گفت: خیابان اصلی رجایی شهر یکی از نقاط قرمز است که بارها در جلسات شورای فرهنگ عمومی درمورد آن صحبت شده است.

یکی از موضوعاتی که امروز در جلسه شورای شهر مطرح شد و تغییرکاربری و بارگزاری سینا ساویز در رجایی شهر بود که سعیدی به پیوست فرهنگی آن اشاره کرد.

سعیدی اذعان کرد: هر پروژه ایی باید پیوست فرهنگی داشته باشد و این پروژه هم باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه من نمی گویم مسجد بسازید سوال کرد: آیا بولینگ می تواند بار فرهنگی داشته باشد؟ ما باید برای نقطه ایی که در حوزه ی فرهنگی قرمز است کار جدی ایی انجام دهیم.

عضو روحانی شورای شهر کرج در پایان بیان کرد: در این منطقه هیچ تالاری برای ارائه و نمایش آثار فاخر هنرمندان نداریم و باید برای هنرمندان و قشر فرهنگی  شهر اقدامی انجام دهیم.

علیرضا سعیدی دومین بار است که خود را مدافع هنرمندان نشان می دهد در راستای حمایت از آنها نطق می کند و تذکر می دهد.

  • منبع خبر : وکیل ملت