اعضای شورا مراقب صحبت شان باشند
اعضای شورا مراقب صحبت شان باشند
جواد چپردار رییس شورای شهر کرج در هجدهمین جلسه شورای شهر کرج گفت: اعضای شورا وکسانیکه تریبون رسمی دارند در صحبت هایشان مراقبت کنند.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، عضو هیات رییسه شورای شهر کرج با اشاره به نطق پیش از دستور دبیر اول شورا گفت: به دلیل صحبت های مجتبی حاجی قاسمی در جلسه هفدهم در خصوص ادارات کل حراست، بازرسی و گزینش از این مدیران دعوت کردیم که در صحن حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: آنچه که در مدیریت شهری از صحبت های دبیر اول برداشت شد موضوعی نبود که حاجی قاسمی گفته بود.

چپردار با اعتقاد بر اینکه دستگاه های امنیتی و نظارتی مسئول امنیت هستند و باید در صحبت کردن در مورد این دستگاه ها دقت بیشتری کرد بیان داشت: ما باید مواردی را به مسئولان بگوییم و مراقبت کنیم.

این عضو شورای تذکر داد: کسانیکه تریبون رسمی دارند و همکاران باید مراقب صحبت شان باشند و در حوزه امنیت که حوزهی مهمی است برداشت غلطی اتفاق نیافتد.