«من توهینی نکردم»
«من توهینی نکردم»
مجتبی حاجی قاسمی دبیر اول شورای شهر کرج در پاسخ به نطق رییس شورای شهر گفت: من به رویکرد اداره کل های حراست، بازرسی و گزینش نقدی کردم و هیچ توهین و بی احترامی ایی نداشتم.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، حاجی قاسمی با اشاره به اینکه در جلسه هفدهم بر اساس اجازه ایی که قانون به من داده و حق خود می دانم که مردم به من رای دادند و باید حرف های مردم را در شورا بزنم به رویکرد سه اداره کل نقد داشتم.

وی معتقد است: مردم به ما رای دادند و من حق خود می دانم حرف شان را در شورا بیان کنم و باور دارم که باید ادارات کل حراست، بازرسی و گزینش تغییر رویکرد بدهند.

این عضو هیات رییسه با اشاره به صحبت های امام راحل مبنی بر اینکه باید نقد کنیم و آستانه نقدمان بالا باشد بیان کرد: من سه بار فیلم نطقم را بازبینی کردم و هیچ کجای صحبت های من توهین و بی احترامی به کسی نبوده بلکه نقد به رویکرد گذشته این ادارات کل داشتم.

حاجی قاسمی ادامه داد: رویکرد ادارات کل حراست، بازرسی و گزینش باید کارآمدی باشد و این نقد من بوده و معتقدم که باید این تغییر رویکرد در این ادارات کل انجام شود.

جلسه هفدهم شورای شهر کرج مجتبی حاجی قاسمی گفت: ادارات کل حراست، بازرسی و گزینش به جای پرونده سازی رویکرد کارآمدی داشته باشند که این موضوع را رییس شورای شهر مورد انتقاد قرار داد ولی حاجی قاسمی معتقد است این تغییر رویکرد و نگرش باید در اتفاق بیافتد.