«به ما فرصت دهید»
«به ما فرصت دهید»
علی قاسمپور سخنگوی شورای شهر کرج گفت: دو ماه از عمر شورا می گذرد و ما هجده جلسه برگزار کردیم شاید شما از شورا توقع زیادی دارید ولی به ما فرصت دهید.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، سخنگوی شورای شهر کرج در پاسخ به سوال خبرنگار وکیل ملت مبنی بر اینکه چرا هنوز هیچ طرحی از طرف اعضای شورا وارد صحن نشده است گفت: هشت هفته از عمر شورا می گذرد و به ما فرصت دهید.

قاسمپور بیان کرد: تا جایی که مطلع هستم چندین طرح در حال پیگیری است که پس از تکمیل به زودی وارد صحن می شود.

وی با اشاره به اینکه به ما فرصت دهید گفت: شاید تصور بر این باشد که ما از شعاری که داشتیم فاصله داریم ولی شراییط امروز کشور را هم باید در نظر بگیریم.

سخنگوی شورای شهر کرج با اعتقاد بر اینکه باید حقیقت و واقعیت را در نظر بگیریم اذعان کرد: آنچه که مشاهده می شود با آنچه که ما در عمل به دنبال آن هستیم متفاوت است و باید همه شرایط موجود در کشور و کار را درنظر بگیریم.