اعضای هیات مدیره انجمن سینمایی مستند و تجربی البرز مشخص شدند
اعضای هیات مدیره انجمن سینمایی مستند و تجربی البرز مشخص شدند
اولین مجمع عمومی انجمن سینمای مستند و تجربی استان در سینما ساویز برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن در حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، اولین مجمع عمومی انجمن سینمایی مستند و تجربی استان برای انتخاب هیات مدیره همچنین با هدف آشنایی اعضای انجمن و بررسی راهکارها برگزار شد.

در این جلسه هیأت مدیره و بازرس انجمن با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز انتخاب شد.

در پایان جلسه مجمع نتیجه انتخابات هیات مدیره انجمن سینمایی مستند و تجربی استان به تریبت مصطفی عبادی، شیما هوشمند، سید امیر هاشمی طباطبایی، اسماعیل کریمایی و مسعود شکریان اعلام شدند.

پیش از انتخابات هیات موسس در خصوص انجمن و برنامه های آن برای اعضا توضیحاتی را ارائه کردند ضمن اینکه اساسنامه قرائت شد و به تأیید اعضای مجمع رسید.