سه شهرستان استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند
سه شهرستان استان زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: سه شهرستان زنجان، ابهر و خدابنده در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

به گزارش وکیل ملت، پرویزقزلباش  با بیان اینکه استان زنجان در وضعیت قرمز قرار دارد، گفت: سه شهر زنجان، ابهر و خدابنده در وضعیت قرمز هستند.

وی اظهارکرد: شهرستانهای خرمدره سلطانیه و ماهنشان در وضعیت نارنجی و ایجرود در وضعیت زرد قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: اجرای محدودیت‌ها در استان باعث کاهش روند بیماری کرونا دراستان می‌شود.

قزلباش ابراز کرد: روند خوبی دراستان شروع شده و روزهای آینده کرونا دراستان کاهش محسوسی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح کرد: روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۵ نفر در مراکز درمانی استان بستری می‌شوند که امیدواریم این امر، روند نزولی به خود بگیرد.

قزلباش گفت: بیش از ۴۰ بیمار بدحال در آی سی یو بستری هستند و بیمارستان ولیعصر (عج) و آیت الله موسوی بیشترین بستری شدگان کرونایی را دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر