چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443
روزهای سرد باشگاه داران البرزی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

روزهای سرد باشگاه داران البرزی

شیوع ویروس کرونا این روزها علاوه بر خسارت های جانی که وارد کرده سبب شده تا بخش زیادی از اقتصاد جامعه آسیب ببیند، خسارت هایی که در گفت وگویی با بسیاری از این صنوف نه تنها هیچ گونه حمایتی از آنها صورت نگرفته، بلکه عنوان می کنند که در روزهایی که درآمدی ندارند به صورت مرتب هزینه های آبونمان و عوارض مالیات و شهرد اری را دریافت می کنند.