شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ | 22 ربيع ثاني 1443
جهاد سازندگی برای تحول در روستاها احیا می شود ۱۰ مهر ۱۴۰۰
سیدابراهیم رئیسی

جهاد سازندگی برای تحول در روستاها احیا می شود

رئیس جمهور با بیان اینکه در وضعیت کنونی کشور تحول یک ضرورت است، گفت: تحول باید به نظریات علمی متکی باشد و لذا بهترین جایی که می تواند تحول را اجرا و مدیریت کند، مراکز علمی و دانشگاهی کشور هستند.