دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ | 19 ربيع أول 1443
«من توهینی نکردم» ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دبیر اول شورای شهر کرج در پاسخ به نطق رییس شورا

«من توهینی نکردم»

مجتبی حاجی قاسمی دبیر اول شورای شهر کرج در پاسخ به نطق رییس شورای شهر گفت: من به رویکرد اداره کل های حراست، بازرسی و گزینش نقدی کردم و هیچ توهین و بی احترامی ایی نداشتم.

اداره کل حراست و بازرسی پرونده سازند ۱۸ مهر ۱۴۰۰
دبیر اول شورای شهر کرج

اداره کل حراست و بازرسی پرونده سازند

دبیر اول شورای شهر کرج با تذر خود از شهردار خواست تا در اداره کل حراست و بازرسی در شهرداری کرجی تغییر رویکرد دهد.