شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ | 22 ربيع ثاني 1443
«من نمی گم مسجد بسازید» ۱۸ مهر ۱۴۰۰
تنها عضو روحانی شورای شهر کرج

«من نمی گم مسجد بسازید»

تالاری برای ارائه و نمایش آثار فاخر در رجایی شهر نداریم؛ من نمی گویم مسجد بسازیم.