چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443
آقای نماینده! نماینده مردم باش ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

آقای نماینده! نماینده مردم باش

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؛ شاید این بیت را سعدی در وصف خانه ملت گفته است. اینکه نمایندگان ملت زورشان در حرف شان نهفته است. در نطق ها و تذکراتی که به دولت می دهند.